Select Page

Turistička zajednica općine Vrbnik

TZO Vrbnik

Grad Vrbnik sa svojom okolicom sačinjava niz sadržaja i priča. Kultura, gastronomija, povjesna baština, prirpdne ljepote. Navedene značajke uz sami oblik srca glavna su okosnica koncepta.

TZO Vrbnik

Grad Vrbnik sa svojom okolicom sačinjava niz sadržaja i priča. Kultura, gastronomija, povjesna baština, prirpdne ljepote. Navedene značajke uz sami oblik srca glavna su okosnica koncepta.

Jedno srce, tisuću doživljaja

Dinamična raznovrstnost svojevrsna je tematika koju slogan opisuje “Jedno srce tisuću doživljaja” te upućuje na sintezu cijelokupnog sadržaja.
Slogan je i prilagodljiv tematskim raznolikostima tako kad su maškare može biti “jedno srce tisuću lica” a kajd je fjera može biti “jedno srce, tisuću izazova”.

Mnoštvo gradivih elemenata izgrađuju formu koja svojim bojama sugerira karakterističan vizual regije, te ujedno komunicira svoju osobnost, dinamičnost i raznovrsnost tj. činjenicu da je sazdana od mnoštva priča, fragmenata, doživljaja…

Više iz kategorije