Select Page
logo biota urban food

Biota Urban Food logo

biota urban food mainb banner

Biota Urban Food

Znak obuhvaća glavne motive proizvoda razmještaj elemenata je inspiriran simbolom za ponavljanje a formu tvore list obavijen ribom koji zajedno predstavljaju kap vode gradientom boje se dodatno komunicira ideja ponavljanja (pretakanja).

biota urban food logo mockup paper
biota urban food logo mockup product
biota urban food logo black
biota urban food logo white

Znak

Estetika znaka lako je primjenjiva na piktograme i slične elemente koji opisuju proizvod i nose vizualni identitet na popratnim materijalima.

biota urban food logo sign
biota urban food logo process
biota urban food mockup chain
biota urban food mockup bag
biota urban food logo rollup bag

Više iz kategorije