Select Page

Biota Urban Food logo

Biota Urban Food

Znak obuhvaća glavne motive proizvoda razmještaj elemenata je inspiriran simbolom za ponavljanje a formu tvore list obavijen ribom koji zajedno predstavljaju kap vode gradientom boje se dodatno komunicira ideja ponavljanja (pretakanja).

Znak

Estetika znaka lako je primjenjiva na piktograme i slične elemente koji opisuju proizvod i nose vizualni identitet na popratnim materijalima.

Više iz kategorije