+385 (1) 6192 460

Alpron – znak, logotip, promo materijali

Glavnu formu znaka dobili smo trodimenzionalnom konstrukcijom slova A i L u formu presavijene limene trake. Spajanjem slova u jednu cjelinu dobili smo lako čitljiv tipografski sklop koji predstavlja osnovnu formu znaka. Može se čitati kao:

A1 (vrhunski nivo usluge)
niz stepenica koje vode ka vrhu(najviša kvaliteta)
savijena limena traka (osnovna djelatnost)