+385 (1) 6192 460

Turistička zajednica Grada Crikvenice


Maskota, slogan i logotip


Primjeri dizajna plakata za događanja


Korespodencijski materijal (posjetnica, memorandum, koverta…)