+385 (1) 6192 460

Tessella

 

 

• Tessella – umanjenica od tessellae; samostalni element u obliku kvadrata – najmanji dio mozaika.
• Dijelovi ovog mozaika – mnogo “tessella” čine sliku agencije – više manjih “subjekata” povezanih u cjelinu što opisuje njezinu djelatnost – destinacijski menadžment (grana turizma koja pretpostavlja povezanost različitih “subjekata” s istim ciljem – poboljšanje kvalitete boravka u turističkom odredištu; zajednički pristup promociji, organizaciji i kvaliteti turističkog mjesta – ”mozaik različitosti” – osmišljavanje atraktivnih programa; pristup turistu kao individualcu kako bi dolaskom na određenu lokaciju doživio “ono nešto”
• Mozaik – tradicija, povijest, tradicionalne vrijednosti, tehnika umjetnosti; sigurna budućnost na tradicionalnoj kvaliteti.
• Grafizam (mozaik – sastoji se od više manjih dijelova; elementarna forma je ustvari projekcija mjesta Tisno gdje je i sjedište agencije; mjesto koje je povezano mostom (otok i poluotok)
• Most – povezanost “individue” (turista) i agencije; turista i prirode; turista i kulture; turista i grada; a sve to predstavlja agenciju Tessella; individualni pristup turistu ili grupi turista.
• Čovjek – u znaku se također iscrtava i obris čovjeka – turista koji je povezan s morem i krošnjom drveta i predstavlja vezu između čovjeka i prirode kao bitan segment u ravnoteži između čovjeka i prirode.
• Drvo – živi organizam kao i mjesto (turistička destinacija). Maslina – karakteristična za podneblje; dugovječnost; izdržljivost; razvoj; zdravlje
• More – stalno kretanje; život; dinamičnost; pokret