+385 (1) 6192 460

mellita-en

mellita

year: 2001
description: mellita pcelarska centrala, zagreb
mellita

mellita-en

mellita

year: 2003
description: iva cosmetic line, mellita pcelarska centrala, zagreb
mellita

mellita-en

mellita

year: 2003
description: advertising, mellita pcelarska centrala, zagreb
mellita

mellita-en

mellita

year: 2003
description: advertising, mellita pcelarska centrala, zagreb
mellita

mellita

mellita

godina: 2003
opis: iva kozmeticka linija, mellita pcelarska centrala, zagreb
mellita

mellita – logotip

opis: likovno oblikovanje vizualnog identiteta klijent: mellita pcelarska centrala, zagreb godina: 2001. mellita

mellita

mellita

godina: 2003
opis: oglasavanje, mellita pcelarska centrala, zagreb
mellita

mellita

 

mellita

year: 2003 description: advertising, mellita pcelarska centrala, zagreb mellita